Cara: Ambil Pemilikan Daripada Folder / Fail Dalam Windows 7

Mengambil pemilikan fail atau folder adalah sangat penting apabila anda ingin mengganti atau mengedit folder sistem atau fail. Walaupun terdapat banyak cara untuk mengambil pemilikan fail, bagaimana tidak suka mengambil pemilikan fail atau folder dengan satu klik?

Dalam panduan ini saya akan memberi tumpuan kepada kaedah yang paling mudah menggunakan yang mana anda boleh mengambil pemilikan fail dalam Windows 7 dengan mudah.

Ambil pemilikan fail atau folder dalam Windows 7

Dalam kaedah ini, kami akan menggabungkan fail pendaftaran dengan Windows Registry untuk mendapatkan pilihan bernama "Take Ownership" dalam menu konteks (Klik kanan menu) dan kemudian klik kanan pada fail yang kami mahu mengambil pemilikan.

Berikut adalah cara untuk menambah Kemasukan pemilikan ke menu klik kanan

Langkah 1: Muat turun fail Ownership.zip dari sini.

Langkah 2: Ekstrak fail RAR ke Desktop atau mana-mana folder untuk mendapatkan fail bernama " Ownership.reg ". Perhatikan bahawa jika anda mahu melihat pelanjutan ".reg", anda perlu mengaktifkannya dalam " Folder Options " tetapi tidak perlu.

Langkah 3: Klik kanan pada fail Ownership.reg dan pilih Pilihan Gabungan .

Langkah 4: Klik " Ya " untuk Promosi Akaun Pengguna (UAC) dan kemudian klik " Ya " untuk Penyunting Registri muncul dan kemudian klik " OK " apabila anda mendapat mesej yang berjaya.

Anda kini perlu mengambil pilihan Pemilikan apabila anda klik kanan fail atau folder.

Untuk mengambil pemilikan fail atau folder

Langkah 1: Sekarang, anda akan melihat pilihan baru yang dinamakan Take Ownership apabila anda klik kanan pada fail atau folder.

Langkah 2: Klik kanan pada folder / fail yang anda mahu mengambil pemilikan dan pilih Ambil Pemilikan pilihan untuk mengambil pemilikan fail atau folder.